Cline scientific logo

Fem skäl till att investera i Cline Scientific


1) Dagens cancerdiagnostik är otillräcklig för att tidigt upptäcka risken för metastatisering/spridning.

90 % av alla som dör i cancer gör det på grund av att tumören spridit sig och bildat dottertumörer, s.k. metastaser. Cline Scientificdeltar idag i utvecklingen aven ny metod för att tidigt kunna mäta spridningsförmågan hos tumörceller. Denna produkt skall ge ny prediktiv information för att i ett mycket tidigt skede kunna behandla mot cancerspridning. Se punkt 3 och vårt samarbete med Liv Diagnostics AB.

2) Cline Scientifics teknologi är patenterad, egentillverkad och riktas mot cellbaseraderutinprodukter inom Life Science.

Sedan noteringen för tre år sedan har vi startat och ökat försäljningen av Clines huvudprodukt, nanogradienter och nanoytor på nordiska, europeiska och delvis nordamerikanska marknader. Cline Scientific har erhållit patentgodkännande i USA, Kina, Japan och EU avseende bolagets teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor.

3) Cline Scientific har ingått ett licensavtal med Liv Diagnostics AB

Avtalet gäller en licens som ger Liv Diagnostics tillgång till Clines patenterade teknologi i utveckling av en helt ny cellbaserad diagnostikapplikation för metastaserande bröstcancer.

4) Cline Scientifics teknologi används i utvecklandet av stamcellsterapier.

Cline Scientific utvecklar och säljer unika nanoytor för bland annat odling av stamceller. Dessa ytor kan som verktyg få avgörande betydelse vid utveckling och tillverkning av stamcellsterapier för behandling av bland annat sjukdomarsom artros, Diabetes typ 1, Alzheimers, Parkinsons, hjärtinfarkt, m.fl.

5) Cline Scientific har inlett ett samarbete med stamcellsforskaren Stina Simonsson på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Samarbetet syftar till att visa på styrkan av bolagets unika nanogradientytor samt att etablera en helt ny metod för kontrollerad styrning aviPS-stamceller till humana broskceller.

Mer om Cline Scientific

Se filmade bolagspresentationer och ta del av mer information om Cline Scientific hos Spotlight Stock Market

Kallelser

Årsstämma kommer att hållas den 7 Maj 2019.

Kallelse i PDF

Fullmakt

Årsbokslut


Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Utvald finansiell information


Aktie- och handelsinformation från Spotlight Stock Market