Cline scientific logo

Cline Scientific genomför nyemission. Välkommen som aktieägare och på en fortsatt resa som revolutionerar cellforskningen!


Två stora paradigmskiften inom Life Science handlar idag om cellterapier för att bota allvarliga sjukdomar och om cancerdiagnostik, för att rädda fler cancerpatienter. Cline Scientifics teknologi ger helt nya möjligheter att kunna styra cellernas utveckling– som revolutionerar båda dessa områden.

Cline Scientific har utvecklats enligt plan sedan Bolaget noterades på AktieTorget för tre år sedan. Föreliggande nyemission genomförs i syfte att finansiera Cline Scientifics fortsatta marknadsetablering.

Nu bjuder vi in dig till att teckna aktier med teckningsperiod 13 – 28 mars 2018.Memorandum & Teckningssedel

Teckna online på AktieInvest med BankID - www.aktieinvest.se/cline2018

Investeringsmemorandum

Teckningssedel

Fem skäl till att teckna aktier i Cline Scientific


1) Dagens cancerdiagnostik är otillräcklig för att tidigt upptäcka risken för metastatisering/spridning.

90 % av alla som dör i cancer gör det på grund av att tumören spridit sig och bildat dottertumörer, s.k. metastaser. Cline Scientificdeltar idag i utvecklingen aven ny metod för att tidigt kunna mäta spridningsförmågan hos tumörceller. Denna produkt skall ge ny prediktiv information för att i ett mycket tidigt skede kunna behandla mot cancerspridning. Se punkt 3 och vårt samarbete med Liv Diagnostics AB.

2) Cline Scientifics teknologi är patenterad, egentillverkad och riktas mot cellbaseraderutinprodukter inom Life Science.

Sedan noteringen för tre år sedan har vi startat och ökat försäljningen av Clines huvudprodukt, nanogradienter och nanoytor på nordiska, europeiska och delvis nordamerikanska marknader. Cline Scientific har erhållit patentgodkännande i USA, Kina, Japan och EU avseende bolagets teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor.

3) Cline Scientific har ingått ett licensavtal med Liv Diagnostics AB

Avtalet gäller en licens som ger Liv Diagnostics tillgång till Clines patenterade teknologi i utveckling av en helt ny cellbaserad diagnostikapplikation för metastaserande bröstcancer.

4) Cline Scientifics teknologi används i utvecklandet av stamcellsterapier.

Cline Scientific utvecklar och säljer unika nanoytor för bland annat odling av stamceller. Dessa ytor kan som verktyg få avgörande betydelse vid utveckling och tillverkning av stamcellsterapier för behandling av bland annat sjukdomarsom artros, Diabetes typ 1, Alzheimers, Parkinsons, hjärtinfarkt, m.fl.

5) Cline Scientific har inlett ett samarbete med stamcellsforskaren Stina Simonsson på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Samarbetet syftar till att visa på styrkan av bolagets unika nanogradientytor samt att etablera en helt ny metod för kontrollerad styrning aviPS-stamceller till humana broskceller.


Villkor för nyemissionen

Teckningstid 13 – 28 mars
Teckningskurs 6,50 kronor
Antal aktier i erbjudandet 1 250 000 B-aktier
Emissionsvolym Vid fulltecknad emission tillförs Cline Scientific 8,1 MSEK före emissionskostnader.Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,5 MSEK.


Se kompletta villkor och erbjudandet i sammandrag i vårt investeringsmemorandum.

Mer om Cline Scientific


Aktietorget


Årsbokslut


Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Utvald finansiell information


Nyemission 2018 - PM Publicerat 28 Februari

Kallelser

Årsstämma kommer att hållas den 2 Maj 2018. Separat kallelse kommer att gå ut i god tid innan dess.

Aktie- och handelsinformation från Aktietorget